DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hồng Sâm


'Thử thách cùng bước nhảy 2014': Top 4 nói gì trước đêm trao giải

Thử thách cùng bước nhảy 2014 : Top 4 nói gì trước đêm trao giải. Trước đêm trao giải So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy 2014, top 4 gồm Xuân Thảo, Phạm Lịch, Đức Tiến và Sơn Lâm đã có những chia sẻ đầy xúc động về quá trình khổ luyện và những người bạn đồng hành suốt chặng đường dài vừa qua.