DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Huấn Tú


Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh: Ái nữ ngàn tỷ theo mẹ lên sàn

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh: Ái nữ ngàn tỷ theo mẹ lên sàn. Không phải là cổ đông lớn nhất tại REE nhưng bà Mai Thanh là linh hồn của doanh nghiệp này trong hơn hai thập kỷ qua. Nữ doanh nhân gốc Tây Ninh đang dần truyền lửa nhiệt huyết kinh doanh cho con trai và con gái.