DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hừng Yên


Việt Nam áp dụng hàng rào kép với thực phẩm biến đổi gen

Việt Nam áp dụng hàng rào kép với thực phẩm biến đổi gen. Tham gia buổi tọa đàm trên VnExpress sáng nay, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ áp dụng công nghệ biến đổi gen vào canh tác, song cho biết vẫn có cơ chế giám sát nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.