DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hương Giang…


Việt Nam tăng 11 bậc trên bản đồ xếp hạng nhan sắc thế giới

Việt Nam tăng 11 bậc trên bản đồ xếp hạng nhan sắc thế giới. Theo bảng xếp hạng mới nhất kết quả các cuộc thi tính trong 10 năm qua, từ năm 2006 đến 2015 do chuyên trang Global Beauties công bố ngày 14/2, nhan sắc Việt Nam đã tăng 11 bậc, từ 35 lên thứ 24 của thế giới.