DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Inter Milan…


Eximbank ra mắt thẻ tín dụng quốc tế UEFA Champions League Mastercard

Eximbank ra mắt thẻ tín dụng quốc tế UEFA Champions League Mastercard. Nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ ngày 29/01/2016, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức ra mắt thẻ tín dụng quốc tế UEFA Champions League MasterCard®

Eximbank ra mắt thẻ tín dụng quốc tế UEFA Champions League Mastercard

Eximbank ra mắt thẻ tín dụng quốc tế UEFA Champions League Mastercard. Nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ ngày 29/01/2016, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức ra mắt thẻ tín dụng quốc tế UEFA Champions League MasterCard®