DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Johnny Mach


Nguyễn Phan Quang Bình - Bạo liệt, dữ dội nhưng tràn ngập tình yêu

Nguyễn Phan Quang Bình - Bạo liệt, dữ dội nhưng tràn ngập tình yêu. Với tôi có hai cách làm phim: làm cho khán giả, chinh phục họ và làm với khán giả, đồng hành với họ. Tôi luôn chọn cách thứ 2. Tất nhiên tôi cũng có thể làm cách thứ nhất. Nhưng nếu để làm điện ảnh theo cách của mình, tôi vẫn chọn cách của tôi, vẫn muốn chinh phục khán giả và kéo họ đến với mình trước đã.