DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Jonathan Spyer


Phiến quân Hồi giáo IS có thể sở hữu vũ khí hóa học

Phiến quân Hồi giáo IS có thể sở hữu vũ khí hóa học. Những bức ảnh được các nhà hoạt động người Kurd chụp và phân tích bởi các nhà nghiên cứu Israel cho thấy, phiến quân Hồi giáo cực đoan IS có thể đã sử dụng vũ khí hóa học để mở rộng cái gọi là nhà nước Hồi giáo của mình.