DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Khi Microsoft


Steve Ballmer không đánh giá cao các đối tác phần cứng, chỉ Microsoft mới đủ sức cạnh tranh Apple

Steve Ballmer không đánh giá cao các đối tác phần cứng, chỉ Microsoft mới đủ sức cạnh tranh Apple. Steve Ballmer cho biết: Microsoft sẽ cho Apple thấy chúng tôi có khả năng làm phần cứng tốt như họ … Nói một cách nghiêm túc, không còn ai thật sự muốn cạnh tranh với họ trong lĩnh vực phần cứng. Nếu có ai để Apple đối mặt với sự cạnh tranh thì đó chính là Microsoft. Ballmer nói thêm rằng: Chiếc Surface Book không phải là iMac hay iPad mà là một loại thiết bị mới. Một loại thiết bị mang tính cách mạng. Cốt lõi của vấn đề là: ai sẽ có được những loại thiết bị như vậy đầu tiên? Microsoft hay Apple. Thật sự chỉ có 2 công ty có đủ kinh nghiệm về phần cứng và phần mềm.