DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Khoa Nghiên


Mỹ lo ngại những "tham vọng bá quyền" của Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ lo ngại những tham vọng bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Tại Washington, nghị quyết mang mã số H.Res-714 lần đầu tiên được thông qua tại Hạ viện ngày 4/12, với sự ủng hộ tuyệt đối, cho thấy mối quan ngại ngày càng sâu sắc của các nhà lập pháp Mỹ đối với diễn biến ngày càng phức tạp trong khu vực Đông Á, đặc biệt là Biển Đông.