DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Khu Công


CHÍNH THỨC thành lập Đại học Fulbright VN - ngôi trường được ông Obama nhắc đến

CHÍNH THỨC thành lập Đại học Fulbright VN - ngôi trường được ông Obama nhắc đến. Đại học Fulbright Việt Nam đã công bố chính thức thành lập. Đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam và cũng là ngôi trường mà Tổng thống Obama đã nhắc đến trong bài phát biểu trước 2.000 người tại Hà Nội hôm 24/4.