DÀNH CHO QUẢNG CÁO

La Liga…


Góc Marcotti: Real Madrid, Barcelona, Chelsea và Rosicky và tuần lễ đầy biến cố của châu Âu

Góc Marcotti: Real Madrid, Barcelona, Chelsea và Rosicky và tuần lễ đầy biến cố của châu Âu. Real không khủng hoảng, Barca đang trở lại, Chelsea thua tại hại còn Tiểu Mozart vẫn là một ngôi sao. Hãy cùng điểm lại tuần lễ điên rồ của bóng đá châu Âu dưới góc nhìn của kí giải Marcotti.