DÀNH CHO QUẢNG CÁO

La Masia


Marc Bartra tới Dortmund: Barca đang ‘cho không’ cả lò ‘La Masia’

Marc Bartra tới Dortmund: Barca đang ‘cho không’ cả lò ‘La Masia’. Vụ Marc Bartra rời Barca tới Dortmund với giá chỉ 8 triệu euro là trường hợp mới nhất mà một cầu thủ trưởng thành từ La Masia ra đi với giá dưới 15 triệu euro. Chúng ta cùng điểm lại một số trường hợp như thế.