DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Las Vegas…


Danh ca Giao Linh lần đầu kể về người chồng 3 đời vợ

Danh ca Giao Linh lần đầu kể về người chồng 3 đời vợ. Lúc tôi lấy anh, bạn bè ai cũng ngăn cản. Thế nên, ngày chúng tôi đi làm hôn thú chỉ có 1 quan tòa và 2 cô thư kí làm chứng tại Las Vegas… , danh ca Giao Linh lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân đầy trắc trở với người chồng hiện tại.