DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Lê Hải Bình


Việt Nam mong Đại học Fulbright có quyết định phù hợp về Bob Kerrey

Việt Nam mong Đại học Fulbright có quyết định phù hợp về Bob Kerrey. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng việc ông Bob Kerrey, người từng chịu trách nhiệm một vụ thảm sát thời kỳ chiến tranh, làm chủ tịch hội đồng tín thác Đại học Fulbright, cần được xem xét phù hợp với xu thế quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ.