DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Lê Hữu Thọ


Lộ nhiều sai phạm vụ ba cháu bé tử vong sau gây mê

Lộ nhiều sai phạm vụ ba cháu bé tử vong sau gây mê. Khám tiền phẫu và xét nghiệm tiền phẫu chưa đầy đủ, không theo dõi huyết áp trong quá trình gây mê và phẫu thuật, không kịp thời ngừng ngay các hoạt động phẫu thuật khi có tai biến đầu tiên xảy ra… Đó là những sai phạm được Hội đồng chuyên môn chỉ ra