DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Lê Quang Đức


Thuyết phục doanh nghiệp bằng công nghệ thật

Thuyết phục doanh nghiệp bằng công nghệ thật. Gần 20 năm qua, PGS Tăng Thị Chính (Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) theo đuổi nghiên cứu việc xử lý chất thải môi trường bằng các chủng vi sinh vật hữu ích. Và một trong những thành tựu gần đây của chị là chuyển giao thành công ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh.