DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Lê Quốc Hạnh


Trường ĐH tự in bằng tốt nghiệp: Thành thương hiệu hoặc giấy lộn

Trường ĐH tự in bằng tốt nghiệp: Thành thương hiệu hoặc giấy lộn. Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, phôi bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ sẽ không do Bộ cấp như trước đây mà do các trường tự chịu trách nhiệm.

Trường ĐH tự in bằng tốt nghiệp: Thành thương hiệu hoặc giấy lộn

Trường ĐH tự in bằng tốt nghiệp: Thành thương hiệu hoặc giấy lộn. Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, phôi bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ sẽ không do Bộ cấp như trước đây mà do các trường tự chịu trách nhiệm.

Chờ đợi những đột phá của ngành Giáo dục

Chờ đợi những đột phá của ngành Giáo dục. Điểm sáng của ngành Giáo dục, khởi đầu ấn tượng cho năm học mới 2014-2015 là hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển năng lực, gắn đào tạo với thực tế thông qua đổi mới đánh giá, thi cử ở bậc phổ thông hay qua việc giao tự chủ cho các trường và đổi mới tuyển sinh theo nhu cầu từng ngành đại học. Hứa hẹn nhiều đột phá nhưng sẽ có không ít thách thức với giáo viên, học sinh năm học này.