DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Lệ Thu…


Album “Từ trái tim” của Phạm Hải Âu: Cuốn mãi, tan đi

Album Từ trái tim của Phạm Hải Âu: Cuốn mãi, tan đi. Đáng ra, album Từ trái tim của tác giả trẻ Phạm Hải Âu đã bị tôi… quên về sự tồn tại của nó. Bị quên như chính nó đang chìm nghỉm bởi được giới thiệu gộp lẫn giữa hôi hổi thông tin ra mắt nào MV, nào liveshow của nữ ca sỹ Ngọc Anh.