DÀNH CHO QUẢNG CÁO

LHP Châu Á


Mai Hoa: “Lúc đau khổ nhất, tôi coi như mình đang vào một vai diễn”

Mai Hoa: Lúc đau khổ nhất, tôi coi như mình đang vào một vai diễn . Thời điểm khó khăn nhất, lúc ở Úc, tôi đã nghĩ, thôi thì mình cứ coi như đang vào vai diễn người phụ nữ cực khổ đi... Khi hóa thân thành nhân vật, mình khóc với người ta, mình mạnh mẽ vậy, sao khi chuyện đến, mình lại không sống được. Người ta sống được, mình cũng sẽ sống được chứ! Cứ nghĩ như thế mà tôi đi qua những gập ghềnh - lời Mai Hoa Đời cát