DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Long Island


Hệ thống nhận diện khuôn mặt nơi công cộng ở New York giúp bắt giữ 100 tội phạm 8 trong tháng qua

Hệ thống nhận diện khuôn mặt nơi công cộng ở New York giúp bắt giữ 100 tội phạm 8 trong tháng qua. Hơn nửa năm qua, hệ thống camera an ninh lắp đặt trên đường phố ở New York đã được nâng cấp công nghệ nhận diện từ 64 điểm trên khuôn mặt lên 128 điểm, đã giúp tăng giả năng nhận diện một đối tượng tình nghi. Từ đó đã giúp chính quyền bắt giữ được 100 đối tượng có nhân dạng trùng khớp với lệnh truy nã.