DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Luigi Maraldi


Bạn của 2 khách dùng hộ chiếu giả máy bay Malaysia nói gì?

Bạn của 2 khách dùng hộ chiếu giả máy bay Malaysia nói gì?. Truyền thông Iran cho biết, chính người bạn này đã tiếp đãi 2 hành khách dùng hộ chiếu ăn cắp để lên <a href= http://kienthuc.net.vn/the-gioi/my-dieu-them-chien-ham-tim-may-bay-malaysia-mat-tich-318664.html target= _blank >máy bay Malaysia đang mất tích</a> khi họ ở Kuala Lumpur.<br />