DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Lý Quốc Hào


Lý Tiểu Long: 5 điều chưa biết về một huyền thoại

Lý Tiểu Long: 5 điều chưa biết về một huyền thoại. Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (Bruce Lee) tròn 75 tuổi vào ngày hôm nay (27/11). Nhân dịp này, Thể thao & Văn hóa xin được giới thiệu những điều vẫn còn ít được biết tới về ngôi sao hành động kiêm biểu tượng văn hóa xuất chúng này.