DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Mac Mini


Firmware máy Mac có thể bị tấn công qua cổng Thunderbolt 2 hoặc từ xa, cài lại OS vẫn không hết

Firmware máy Mac có thể bị tấn công qua cổng Thunderbolt 2 hoặc từ xa, cài lại OS vẫn không hết. Nhiều người cho rằng máy tính Mac gần như miễn nhiễm với malware, virus hay worm nhưng một nhóm hacker sẽ chứng minh điều ngược lại rằng Mac cũng dễ bị tấn công không kém Windows. Tại hội nghị bảo mật Black Hat và Def Con sắp tới, họ sẽ giới thiệu 2 hình thức tấn công firmware trên máy Mac, 1 phương pháp dùng thiết bị ngoại vi như adapter Thunderbolt Ethernet để lây nhiễm vật lý 1 phương pháp lây nhiễm từ xa. Nguy hiểm hơn, cả 2 phương pháp đều can thiệp sâu đến firmware, bạn có xóa sạch ổ cứng, cài lại hệ điều hành vẫn không hết.

Firmware máy Mac có thể bị tấn công qua cổng Thunderbolt 2 hoặc từ xa, cài lại OS vẫn không hết

Firmware máy Mac có thể bị tấn công qua cổng Thunderbolt 2 hoặc từ xa, cài lại OS vẫn không hết. Nhiều người cho rằng máy tính Mac gần như miễn nhiễm với malware, virus hay worm nhưng một nhóm hacker sẽ chứng minh điều ngược lại rằng Mac cũng dễ bị tấn công không kém Windows. Tại hội nghị bảo mật Black Hat và Def Con sắp tới, họ sẽ giới thiệu 2 hình thức tấn công firmware trên máy Mac, 1 phương pháp dùng thiết bị ngoại vi như adapter Thunderbolt Ethernet để lây nhiễm vật lý 1 phương pháp lây nhiễm từ xa. Nguy hiểm hơn, cả 2 phương pháp đều can thiệp sâu đến firmware, bạn có xóa sạch ổ cứng, cài lại hệ điều hành vẫn không hết.