DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Mai Hưởng


“Mặt thật phơi ra dưới mặt trời”

Mặt thật phơi ra dưới mặt trời . Bài thơ mang dáng dấp tư liệu một nửa thế kỉ trong mối quan hệ với người láng giềng tốt Trung Hoa. Từ Những toan tính lạnh lùng từ phương Bắc - Hiền Lương xanh một tiếng thở dài ! đến cuộc Bắt tay Nixon, lạnh ngắt miệng ai cười? . Từ Hoàng Sa ơi, nỗi đau khắc khoải đến Biên giới Tây Nam một thời tang tóc để Mặt thật phơi ra dưới mặt trời …