DÀNH CHO QUẢNG CÁO

mặt hàng


Cam kết “kinh doanh sạch”: Tuyên truyền để lấy điểm?

Cam kết kinh doanh sạch : Tuyên truyền để lấy điểm?. Chuyện lạ khi chợ Đồng Xuân (Hà Nội), điểm nóng của hàng không nguồn gốc, được lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với ban quản lý chợ áp dụng mô hình kinh doanh sạch .Năm nào cũng cam kết sạch , nhưng thực tế ra sao?

Siết buôn lậu từ 'luồng xanh'

Siết buôn lậu từ luồng xanh . Trước tình trạng hàng lậu, hàng giả đang ồ ạt tràn sang từ Trung Quốc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng phải kiên quyết vào cuộc để ngăn chặn, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.