DÀNH CHO QUẢNG CÁO

mặt nước


“Giải mã” hiện trượng cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Giải mã hiện trượng cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nước từ sông Sài Gòn dùng để thau rửa dòng kênh bị hạn chế khiến nguồn nước thải bị đọng lại phía cuối kênh; kỹ thuật thả và lựa chọn thành phần loài cá thả chưa phù hợp… là những nguyên dẫn đến tình trạng hàng ngàn con cá chết nổi trắng mặt kênh.