DÀNH CHO QUẢNG CÁO

máy điện


Nhật vẫn còn hứng chịu dư chấn mạnh từ thảm họa động đất 2011

Nhật vẫn còn hứng chịu dư chấn mạnh từ thảm họa động đất 2011. Các nhà địa chất học cho biết trận động đất xảy ra vào sáng ngày hôm nay gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật, là dư chấn của thảm họa động đất 9 richter năm 2011 và cảnh báo sẽ còn nhiều dư chấn nữa.