DÀNH CHO QUẢNG CÁO

MS Office


OpenOffice có thể phải đóng cửa vì thiếu nhân lực phát triển tính năng và bản vá sửa lỗi

OpenOffice có thể phải đóng cửa vì thiếu nhân lực phát triển tính năng và bản vá sửa lỗi. Theo trang Ars Technica, kể từ khi LibreOffice ra đời, rất nhiều lập trình viên (tình nguyện, làm việc không lương) của OpenOffice đã rời Apache và qua phát triển nội dung cho bộ ứng dụng mới. LibreOffice cũng thường xuyên phát hành các bản patch vá lỗi hơn nên cũng thu hút các lập trình viên hơn.