DÀNH CHO QUẢNG CÁO

mức độ


Việt Nam tăng bậc xếp hạng Chính phủ điện tử

Việt Nam tăng bậc xếp hạng Chính phủ điện tử. Sáng 17/7, tại Đà Nẵng, Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2014 lần thứ 12 với chủ đề Phát triển Chính phủ điện tử: Hạ tầng thông minh, hành chính hiện đại, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đã chính thức khai mạc.