DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nam Mỹ;


30 điều ước cho bóng đá thế giới năm 2016: Cầu cho Jose Mourinho không còn... thất nghiệp!

30 điều ước cho bóng đá thế giới năm 2016: Cầu cho Jose Mourinho không còn... thất nghiệp!. Bạn ước gì cho bóng đá thế giới và bóng đá Việt Nam trong năm 2016? Dưới đây là những điều ước của chuyên gia bóng đá Gabriele Marcotti cho bóng đá năm 2016.