DÀNH CHO QUẢNG CÁO

New York;


Phố đi bộ Nguyễn Huệ của người khuyết tật

Phố đi bộ Nguyễn Huệ của người khuyết tật. Bà Judith Heumann, Cố vấn cao cấp của chính phủ Mỹ về quyền của người khuyết tật quốc tế, đã đến thăm Việt Nam. Bà đã làm việc với các bộ, ban, ngành và các tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy quyền lợi của người khuyết tật.