DÀNH CHO QUẢNG CÁO

New Zealand;


Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung New Zealand và Việt Nam. Tuyên bố nêu rõ: Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của 5 lĩnh vực hợp tác chiến lược được xác định trong Chương trình hành động 2013-2016.