DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nga Putin


Bàn tay tài phiệt Ukraina sau làn sóng tự trị ở miền đông

Bàn tay tài phiệt Ukraina sau làn sóng tự trị ở miền đông. Với các làn sóng bạo lực liên tiếp xảy ra tại miền đông Ukraina, nơi nhiều thể hiện mong muốn một quy chế tự trị cho Donetsk và Lugansk, câu hỏi đặt ra là các nhà tài phiệt lắm tiền nhiều của nhất của Ukraina đang làm gì… với túi tiền của mình.