DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ngô Thị Dinh


Lũ lụt lịch sử tại Quảng Ninh: 'Điểm nóng' Mông Dương

Lũ lụt lịch sử tại Quảng Ninh: Điểm nóng Mông Dương. Gần 200 hộ dân tháo chạy trong đêm tối để thoát khỏi dòng lũ bùn kinh hoàng cuồn cuộn ập về trong chớp mắt. Ám ảnh về trận lũ kinh hoàng, nhiều hộ dân không dám quay trở về nhà do nguy cơ vỡ đập chắn khu đổ xỉ thải ở Mông Dương đang thường trực.