DÀNH CHO QUẢNG CÁO

ngũ quả


Chen chân cả buổi tại chùa Phúc Khánh vẫn không mua nổi sao giải hạn

Chen chân cả buổi tại chùa Phúc Khánh vẫn không mua nổi sao giải hạn. Mỗi người một xấp tiền lẻ, mâm ngũ quả bánh trái chen chân vào chùa Phúc Khánh cầu an. Bên trong gian Tam Bảo, rất đông người chen lấn mua sao giải hạn khiến nhiều người mất cả buổi vẫn không xong.