DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Người Anh


Thư châu Âu: Đứng lại, để được đi nhanh hơn

Thư châu Âu: Đứng lại, để được đi nhanh hơn. Xếp hàng, hoặc cụ thể hơn, trong trường hợp này, đứng như thế nào trên thang cuốn, hóa ra không chỉ là một vấn đề đối với những nước không có văn hóa xếp hàng như ta, mà còn là một thứ hơi rắc rối ở cả các nước văn minh.