DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Người Nhện


Những phim siêu anh hùng của Marvel và DC Comics sẽ ra mắt từ nay đến 2020

Những phim siêu anh hùng của Marvel và DC Comics sẽ ra mắt từ nay đến 2020. Đã hết nửa năm 2016 trôi qua, chúng ta đã được xem Deadpool, BvS, X-Men: Apocalypse, Captain America: Civil War. Hiện tại nửa năm còn lại chỉ còn 2 phim chia đều cho 2 bên: Doctor Strange của Marvel và Suicide Squad của DC Comics.