DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Hồng Qu


Khai thác nguồn lực

Khai thác nguồn lực. (HNM) - Xung quanh câu chuyện Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội vừa được phê duyệt, công bố, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết ngay khi nghiên cứu sơ bộ, các bên tham gia đã tính việc tổ chức thực hiện quy hoạch này cần khoảng 90 tỷ USD, lớn hơn hẳn dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Tín dụng cho bất động sản: Có chỗ “thắt”, có chỗ cần “nới”

Tín dụng cho bất động sản: Có chỗ thắt , có chỗ cần nới . (HNMO) – Đó là tinh thần kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản để quản lý thị trường này phát triển lành mạnh, chống lạm phát.