DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Ngọc Long


Bộ GTVT “bác” đề xuất làm đường 1.000 tỷ

Bộ GTVT bác đề xuất làm đường 1.000 tỷ. Cho rằng đề xuất xây dựng dự án cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) chỉ với 1.000 tỷ của Công ty TNHH Sơn Trường là thiếu thực tế và mới chỉ dừng lại ở mặt ý tưởng, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên đã bác đề xuất này.