DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Ngọc Sơn


Chủ tịch xã mất chức vì dung túng cấp dưới lừa 800 triệu đồng

Chủ tịch xã mất chức vì dung túng cấp dưới lừa 800 triệu đồng. Ngoài bao che cho cấp dưới, ông Đức còn cố ý để con gái xây nhà ở trên thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy lùi thời gian khai hoang đất cho người thân để không phải nộp tiền sử dụng đất.