DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Thế Hưng


Thành ủy Hà Nội: 'Họ hàng cùng làm cán bộ là ngẫu nhiên'

Thành ủy Hà Nội: Họ hàng cùng làm cán bộ là ngẫu nhiên . Cho rằng thông tin Bí thư huyện Mỹ Đức lợi dụng chức vụ, bổ nhiệm họ hàng làm lãnh đạo không thuyết phục, Thành ủy Hà nội, lí giải việc người thân cùng công tác trong các đơn vị của huyện là khó tránh khỏi.