DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Thị Hồng Ngát-


“Tranh cãi về giải thưởng Nhà nước không phải vì quyền lợi cá nhân”

Tranh cãi về giải thưởng Nhà nước không phải vì quyền lợi cá nhân . (Dân trí) - Phan Huyền Thư khẳng định: Đạo diễn Nguyễn Thước đang cố tình đánh tráo khái niệm và đẩy việc tôi, chị Phan Thanh Tú kiến nghị Hội đồng xét duyệt giải thưởng Nhà nước thành việc tranh chấp quyền lợi giải thưởng cho cá nhân… .