DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Thị Kim Tiên


Bảo mẫu hành hạ dã man trẻ HIV: Trung tâm nuôi dưỡng nhận thiếu sót

Bảo mẫu hành hạ dã man trẻ HIV: Trung tâm nuôi dưỡng nhận thiếu sót. Liên quan đến vụ bảo mẫu hành hạ dã man trẻ HIV , lãnh đạo Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) thừa nhận thiếu sót trong việc kiểm tra, giám sát.