DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Tứ


Gạo đổi màu xanh, bốc mùi hôi khi ngâm nước: Lấy mẫu để kiểm nghiệm

Gạo đổi màu xanh, bốc mùi hôi khi ngâm nước: Lấy mẫu để kiểm nghiệm. Lấy gạo ra vo để nấu cơm, nhưng do có việc rời khỏi nhà nên anh Trung để quên gạo trong nồi. Đến sáng hôm sau, anh Trung kiểm tra lại nồi cơm thì toàn bộ số gạo ngâm nước chuyển sang màu xanh.