DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Văn Sạt


Lừa chạy án, thư ký tòa "đút túi" hàng trăm triệu đồng

Lừa chạy án, thư ký tòa đút túi hàng trăm triệu đồng. Biết người nhà bị can có muốn chạy án cho người thân được tại ngoại, thư ký tòa đã gật đầu nhận lời giúp đỡ . Với phi vụ trên, bị cáo đã chiếm đoạt của gia đình bị can hàng trăm triệu đồng.