DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nhạc Phi


Thiếu Lâm tự và sự thật bí kíp tuyệt học Dịch cân kinh

Thiếu Lâm tự và sự thật bí kíp tuyệt học Dịch cân kinh. Trong các tiểu thuyết võ hiệp, Dịch cân kinh và Tẩy tủy kinh là những bí kíp mà cả võ lâm đều sẵn sàng đổ máu, tốn mưu tranh đoạt.Nếu như Dịch cân kinh được mô tả có thể giúp hoán chuyển kinh mạch, phát dương nội công, thì Tẩy tủy kinh là thần pháp biến đổi từ bên trong, giúp con người cải lão hoàn đồng

Bằng chứng trên Biển Đông và câu trả lời kiểu Tần Cối

Bằng chứng trên Biển Đông và câu trả lời kiểu Tần Cối. Trung Quốc vẫn tiếp tục lối hành xử ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam; những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói.