DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nhàn Phạm


Thời thanh xuân đẹp xinh của mẹ trong những tấm ảnh xưa

Thời thanh xuân đẹp xinh của mẹ trong những tấm ảnh xưa. Trong những tấm ảnh ngày xưa mẹ đẹp quá. Thời gian và sự hy sinh đã hằn lên má mẹ những nếp nhăn, nhưng với con, mẹ ngày xưa hay bây giờ vẫn đẹp, vẫn là mẹ thương yêu nhất đời của con. Sắp đến Ngày của Mẹ, ngắm những hình ảnh này để thấy yêu mẹ hơn...

Tuổi thanh xuân của Mẹ chúng ta đã trôi qua như thế

Tuổi thanh xuân của Mẹ chúng ta đã trôi qua như thế. Trong những tấm ảnh ngày xưa mẹ đẹp quá. Thời gian và sự hi sinh đã hằn lên má mẹ những nếp nhăn, nhưng với con, mẹ ngày xưa hay bây giờ vẫn đẹp, vẫn là mẹ thương yêu nhất đời của con. Sắp đến Ngày của Mẹ, ngắm những hình ảnh này để thấy yêu mẹ hơn...