DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nhật Bản Itsunori Onodera


Lập trường Biển Đông của Việt Nam được hoan nghênh tại Shangri-La

Lập trường Biển Đông của Việt Nam được hoan nghênh tại Shangri-La. Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng leo thang do các tranh chấp chủ quyền và các tranh giành địa chính trị tại châu Á-Thái Bình Dương, Đối thoại Shangri-La 13 đã chứng kiến các cuộc tranh luận nảy lửa nhất kể từ khi hội nghị được tổ chức năm 2002.

Lập trường Biển Đông của Việt Nam được hoan nghênh tại Shangri-La

Lập trường Biển Đông của Việt Nam được hoan nghênh tại Shangri-La. Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng leo thang do các tranh chấp chủ quyền và các tranh giành địa chính trị tại châu Á-Thái Bình Dương, Đối thoại Shangri-La 13 đã chứng kiến các cuộc tranh luận nảy lửa nhất kể từ khi hội nghị được tổ chức năm 2002.