DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nhiệt Đới


Lộn xộn trong quản lý xây dựng ở khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Lộn xộn trong quản lý xây dựng ở khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Ngày 12-11-2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 . Sau hơn một năm công bố quy hoạch, tình trạng tranh chấp đất đai, xây dựng không phép, đào núi, lấp hồ phá vỡ cảnh quan môi trường tại đây đang diễn ra phức tạp.