DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nhưng Kemokai


Bi kịch của người thoát "lưỡi hái tử thần Ebola"

Bi kịch của người thoát lưỡi hái tử thần Ebola . Các giáo sư trường y không còn muốn Kadiatou Fanta trong lớp học nữa. Bạn trai của cô cũng chia tay. Mỗi ngày, cô gái 26 tuổi ăn và ngủ một mình. Gia đình sợ tiếp xúc với cô nhiều tháng liền sau khi cô không chết vì nhiễm Ebola.